02-159-0830 info@ft-energy.co.th
ช่องทางการติดต่อ

02-159-0830


info@ft-energy.co.th


sale@ft-energy.co.th

วิธีการชำระเงิน
คลิกดูรายละเอียด >>
Facebook
Line

ID LINE : ft-energy

ผู้เชี่ยมชม
hit counter

13


โครงการพลังงานสีขาว

เพื่อโลกสีเขียว บริษัท Canon

14


โครงการทุ่งกังหันลมสาธิต

เพื่อทดสอบที่หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

15


ศูนย์วิจัยและพัฒนากังหันลม

ผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ

16


โครงการติดตั้งกังหันลม

เพื่อผลิตไฟฟ้าเข้าสายส่ง
เทศบาลเกาะสีชัง

17


โครงการของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

18


โครงการสาธิตใช้กังหันลม

ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่ง
ของกองทัพบก

19


โครงการกังหันลม

ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่ง
ของกองทัพอากาศ


Copyright@2015 FT Energy. All rights reserved.

บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด เลขที่ 99/109 หมู่ 2 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-159-0830

.