02-159-0830 info@ft-energy.co.th
ช่องทางการติดต่อ

02-159-0830


info@ft-energy.co.th


sale@ft-energy.co.th

วิธีการชำระเงิน
คลิกดูรายละเอียด >>
Facebook
Line

ID LINE : ft-energy

ผู้เชี่ยมชม
hit counter

01


โครงการท่าเรือแหลมฉบัง

จังหวัดชลบุรี

ดูรูปภาพ

02


โครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ดูรูปภาพ

03


โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง

ตามพระราชดำริ

ดูรูปภาพ

04


กังหัน 10kW 5ชุด

ประเทศเกาหลี

ดูรูปภาพ

05


ชุดความเป็นเลิศทางวิชาการ

กังหันน้ำ 5kW มทร.รัตนโกสินทร์

ดูรูปภาพ

06


โครงการศูนย์ฝึกบุคลากร

ด้านปิโตรเลียม
และพลังงานทหาร

ดูรูปภาพ

07


PV rooftop 3.3 kW

จังหวัดพิษณุโลก

ดูรูปภาพ

08


PV rooftop 3.3 kW

จังหวัดพิจิตร

ดูรูปภาพ

09


โครงการหมู่บ้านสินทรัพย์

จังหวัดปทุมธานี

ดูรูปภาพ

10


โครงการทุ่งกังหันลมติดตั้ง

ในโครงการพระราชดำริ
ดอยม่อนล้าน

11


โครงการทดลองใช้กังหันลม

ผลิตไฟฟ้าเพื่อบำบัดน้ำ
จ.นนทบุรี

12


โครงการ

เทศบาลตำบลบึงยี่โถ


Copyright@2015 FT Energy. All rights reserved.

บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด เลขที่ 99/109 หมู่ 2 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-159-0830

.